Website đang phát triển, mọi góp ý và thảo luận bạn có thể trao đổi tại đây

Kiểm Tra Phí & Giá dự kiến

Dự tính chi phí và lãi theo giá sản phẩm khi bán thường và tham gia Freeship Xtra, Hoàn Xu Xtra cho Shop thường hoặc Shop yêu thích

SỐ LIỆU NÀY DỰA TRÊN THÔNG TIN UPDATE TỪ NGÀY 07/06/20202

0. Chọn gói đăng ký FS Xtra or HX Xtra
1. Nhập phí vận chuyển ng mua trả (nếu có)
2. Nhập voucher của shop (nếu có)
3. Nhập giá sản phẩm và số lượng mua

Kiểm Tra Phí

Thông tin đơn hàng:

Gói dịch vụ đang sử dụng

Phí vận chuyển người mua trả

vnđ

Voucher của shop

vnđ

Danh sách sản phẩm

Giá sản phẩm
Số lượng
vnđ

Phí phải trả cho Shopee:

Mặc định

Phí sàn
3,2%
Phí sàn nếu sử dụng FS Xtra
2,2%

Gói Freeship Xtra

Phí áp dụng shop thường/yêu thích (+VAT)
6%
Phí áp dụng (+VAT) nếu sử dụng cả HX Xtra
5%
Phí áp dụng shop Mall (+VAT)
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
KHÔNG GIỚI HẠN

Gói Hoàn Xu Xtra

Phí áp dụng (+VAT)
4%
Phí áp dụng (+VAT) nếu sử dụng cả FS Xtra
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
KHÔNG GIỚI HẠN
vnđ
Phí Xtra tính trên sản phẩm và không giới hạn, không phải tổng đơn hàng
- Đối với Shop chỉ tham gia gói Freeship Xtra: 6%, giới hạn thu TỐI ĐA KHÔNG GIỚI HẠN (đã bao gồm VAT) cho mỗi sản phẩm của Shop
- Đối với các Shop đang tham gia đồng thời gói Freeship Xtra và gói Hoàn Xu Xtra: Shop được hưởng mức phí dịch vụ ưu đãi riêng cho gói Freeship Xtra là 5%, giới hạn thu TỐI ĐA KHÔNG GIỚI HẠN (đã bao gồm VAT) cho mỗi sản phẩm của Shop.

Giá dự kiến

Thông tin giá:

Giá nhập vào

% tăng giá bán lẻ

% giảm giá hiển thị cho khách

Phí dịch vụ phải trả cho Shopee:

Cố định

Phí sàn
3,2%
Phí sàn nếu sử dụng FS Xtra
2,2%
Phí vận chuyển dự kiến*
0,1%

Gói Freeship Xtra

Phí áp dụng shop thường/yêu thích (+VAT)
6%
Phí áp dụng shop Mall (+VAT)
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
KHÔNG GIỚI HẠN

Gói Hoàn Xu Xtra

Phí áp dụng (+VAT)
4%
Phí áp dụng (+VAT) nếu sử dụng cả FS Xtra
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
KHÔNG GIỚI HẠN

Phí vận chuyển dự kiến Là mức dự kiến, tính trên tổng giá trị đơn hàng, giá trị thực tế sẽ có sự chênh lệch với mức này theo từng đơn cụ thể.

Kết quả:

Giá nhập (1)
Giá bán lẻ (2)=(1)+(1)*100%
Giá niêm yết (3)=(2)+(2)*30%
Dự tính
Phí thanh toán(4)=(2)*2.3%
Freeship Xtra
Shop thường/yêu thích(5)=(4)+(2)*6%
Shop Mall(6)=(4)+(2)*4%
Hoàn Xu Xtra(7)=(4)+(2)*4%
Freeship + HoànXu
Shop thường/yêu thích(8)=(4)+((2)*(5%+4%))
Shop Mall(9)=(4)+((2)*(3%+2%))

So Sánh Giá Gói FS Xtra/HX Xtra

Thông tin giá:

Giá bán lẻ

Phí dịch vụ phải trả cho Shopee:

Mặc định

Phí sàn
3.2%
Phí sàn nếu sử dụng FS Xtra
2,2%
Phí vận chuyển dự kiến*
0,1%

Gói Freeship Xtra

Phí áp dụng shop thường/yêu thích (+VAT)
6%
Phí áp dụng shop Mall (+VAT)
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
KHÔNG GIỚI HẠN

Gói Hoàn Xu Xtra

Phí áp dụng (+VAT)
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
KHÔNG GIỚI HẠN

Phí vận chuyển dự kiến Là mức dự kiến, tính trên tổng giá trị đơn hàng, giá trị thực tế sẽ có sự chênh lệch với mức này theo từng đơn cụ thể.

Kết Quả

# Giá bán lẻ Mặc định Gói FS Xtra Gói HX Xtra
Phí dự tính Thu về dự tính Phí dự tính Thu về dự tính Phí dự tính Thu về dự tính
Phí xtra tính trên sản phẩm và không quá 20k/sản phẩm, không phải tổng đơn hàng
- Đối với Shop chỉ tham gia gói Freeship Xtra: 6%, giới hạn thu TỐI ĐA 20.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) cho mỗi sản phẩm của Shop
- Đối với các Shop đang tham gia đồng thời gói Freeship Xtra và gói Hoàn Xu Xtra: Shop được hưởng mức phí dịch vụ ưu đãi riêng cho gói Freeship Xtra là 5%, giới hạn thu TỐI ĐA 20.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) cho mỗi sản phẩm của Shop.

Khóa Học FreeShip Etra

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ nhiều website thương mại điện tử, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook hoặc Zalo để nhận cập nhật mới nhất tại: Group Shopcheck trên Facebook, Group Shopcheck trên Zalo

Thấy chất lượng Không quên #LIKE#Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook